choose language :
en

De Brabanthallen
's-Hertogenbosch

Champignondagen | Mushroom Days

The international Tradeshow for the Mushroom industry

"Annulering Champignondagen"

1

Annulering Champignondagen

 

De voorbereidingen voor de aankomende editie van de Champignondagen op 6, 7 en 8 juli 2022 waren in volle gang. Helaas moeten wij u nu informeren dat het evenement dit jaar géén doorgang zal vinden.

Eind maart ontving de organisatie het verzoek van een aantal standhouders om de voor dit jaar geplande beurs om uiteenlopende redenen, waaronder de oorlog in Oekraïne, uit te stellen. Op hetzelfde moment ontving de organisatie van andere standhouders signalen dat de beurs vooral door moest gaan. Begin april van dit jaar heeft het bestuur van de Stichting Champignondagen, in samenspraak met de Commissie Champignondagen, hierin een afweging gemaakt, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen. Het bestuur van de Stichting Champignondagen besliste toen om de voorbereidingen voor de editie op 6, 7 en 8 juli 2022 voort te zetten. Vanwege het zich afspelende drama in Oekraïne, zou het wellicht minder uitbundig zijn dan de laatste edities, maar zeker voldoende recht doen aan alle positieve ontwikkelingen in de mondiale paddenstoelenbranche, de wens van bezoekers en standhouders om elkaar na jaren weer op de Champignondagen te ontmoeten en de noodzaak tot hernieuwde kennisuitwisseling. Er ontstaan altijd nieuwe relaties, reeds bestaande worden versterkt en de hele paddenstoelenbranche doet er zijn voordeel mee.

Helaas heeft vervolgens een groot aantal annuleringen van reeds ingeschreven standhouders plaatsgevonden, zijn er verdere vragen gerezen of voldoende bezoekers naar de Champignondagen zouden komen en is in algemene zin de economische situatie verslechterd, als gevolg waarvan het welslagen van de Champignondagen 2022 in gevaar is gekomen. Dit zou een dermate devaluatie van de vakbeurs betekenen dat van het door de organisatie beoogde platform voor ontmoetingen en kennisuitwisseling geen sprake meer zou zijn. De organisatie betreurt dit besluit ten zeerste maar heeft geen andere optie gezien dan de Champignondagen 2022 te annuleren.

Via onze website www.champignondagen.nl zullen we u informeren over toekomstige ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groeten,

Piet Lempens
Voorzitter Stichting Champignondagen.

Ambassador of the Mushroom Industry Award

Deze award is bedoeld voor diegene die als ware ambassadeur bijdraagt aan een positieve uitstraling van de paddenstoelensector. Heeft u een potentiële kandidaat, mail ons info@champignondagen.nl.